Regnskab og Budget 2011 - 2012

Regnskab og Budget 2011 - 2012

Wandallsjordenes.

Grundejerforening.

 

                                                                 Regnskab fra 1 april 2010 - 31 marts 2011

 

                                            Regnskab 2010/2011          Budget 2010/2011              Budget 2011/2012

 

Indtægter

 

Kontingent.                          119.750,00                          130.000,00                          130.500,00

Renter.                                          16,99                                     0,00                                    0,00

Indtægter i alt.                      119.766,99                          130.000,00                          130.500,00

 

 

Udgifter:

 

Pasning af fællesarealer.          94.597,86                          105.000,00                          105.000,00

PBS - bankgebyrer.                 2.712,92                              3.000,00                              3.000,00

Kontorudgifter.                           801,91                              2.500,00                              2.500,00

Møder.                                    3.130,70                              3.000,00                              3.500,00

Forsikring.                               3.061,00                              3.000,00                              3.200,00

Vederlag til bestyrelse.             7.700,00                              5.600,00                              8.000,00

Diverse udgifter.                              0,00                              1.000,00                              1.000,00

Udgifter i alt.                        112.004,39                          123.100,00                          126.200,00   

 

Årets resultat                          7.762,26                               6.900,00                               4.300,00

 

 

Balance:

 

Bankkonto primo.                41.837,25                             41.837,25                            50.764,81

Årets resultat  .                        8.927,56                               6.900,00                              4.300,30

Bankkonto ultimo.                50.764,81                             48.737,25                           55.064,81

 

Dette er en afskrift af gældende regnskab, som er godkendt af revisor og bestyrelse.

Der blev konstateret en difference på 30 øre i balancen 2011/2012